Hallitus 16.10.2020 alkaen

katja uksila

Katja Uksila, puheenjohtaja; TaM, Helsinki

Hallitukseen mukaan syksyllä 2018 ja puheenjohtajaksi 9.2.2019.  Liityin yhdistykseen jo opiskelijajäseneksi Aalto ARTS:issa opiskellessani. Yhdistys tekee erinomaista työtä kuvataideopettajien ja kuvataide-oppiaineen eteen. Kuvataideopettajia työskentelee tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammattiopistoissa, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa. On tärkeää olla mukana yhdistyksessä joka edistää näin laajalla kasvatus- ja opetusalan kentällä työskentelevien ammattilaisten asiaa!  Haluan edistää alamme näkyvyyttä ja huolehtia omalta osaltani siitä, että kuvataideopettajan tekemää työtä arvostetaan.
X

Matteus Pentti, 1. varapuheenjohtaja; TaM, kuvataiteen lehtori, kuvittaja, Helsinki

Olen Vantaalla opettava yhtenäiskoulun kuvataiteen lehtori. Sydäntäni lähellä on yleissivistävän kuvataideopetuksen kehittäminen, sekä opettajien välinen laaja osaamisen jakaminen.  Koulun arjessa innostavaa on myös oppiaine- ja koulumuotorajoja ylittävä kollegiaalinen yhteistyö. Vapaa-ajalla minua kiinnostaa kuvataiteen lisäksi videopelien ja muun populaarikulttuurin kuvasto, sekä sosiaalisen median kuvaviestintä. Kuvataideopetuksen tueksi tuotan tällä hetkellä oppi- ja opetusmateriaalisivustoa www.koulukuvis.fi, sekä etäopetuksen videoita YouTube-kanavallani: Matteus Pentti.

frame-1192312_640

Marjo Pernu, 2. varapuheenjohtaja; TaM, yliopisto-opettaja, Rovaniemi

Hallituksen jäsen 13.3.2020 alkaen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

image1

Anni Halonen, TaM, kuvataiteen lehtori, Helsinki

Hallituksessa ollen ollut mukana 1.1.2017 alkaen- ensin varsinaisena jäsenennä, nyt varajäsenenä. Kuulun Kuvataideopettajat KUVIS ry:n koska haluan, että alallamme ja oppiaineellamme on paikka kouluissa myös tulevaisuudessa. Yhdistys tekee työtä sen eteen, että ammattikuntamme huomioidaan päätöksenteossa ja että taidetta opettavat siihen koulutetut ammattilaiset.

 

LOOKS LIKE MEPasi Kirkkopelto, jäsen; TaM, kuvataiteen lehtori, Vaasa

Hallituksessa 1.1.2018 alkaen. Hallituksessa mukana toistamiseen,  erityisesti peruskoulun kuvataidekasvatuksen puolesta. Aina.

XXXXXXXXXXXXXX

Anniina Koivurova, jäsen; amanuessi (aluetyö), Rovaniemen taidemuseo, Rovaniemi

Hallitukseen olen kuulunut 1.1.2018 alkaen. Kuulun Kuvataideopettajat KUVIS ry:hyn, koska se tekee arvokasta työtä kuvataide-oppiaineen aseman tukemisessa kouluissamme ja puolustaa laajemminkin visuaalisen kulttuurin opetusta Suomessa. Kuvataideopettajat tarjoaa tärkeän yhteistyöverkoston alan opettajille ja opiskelijoille. On hienoa olla mukana keskustelemassa oppialaamme liittyvistä ajankohtaisista asioista!

frame-1192312_640

Meri Mölsä, jäsen; TaM, kuvataideopettaja, Pori

Hallituksen jäsen 13.3.2020 alkaen

Reetta Nisonen, jäsen; TaM, kuvataideopettaja, Helsinki

Kuvataideopettajat ry:n hallituksessa olen toiminut opiskelijajäsenenä jo opiskeluaikoinani – nyt oikeana hallituksen jäsenenä 13.3.2020 alkaen. Valmistuin Aalto-yliopistosta 2015 ja siitä asti olen opettanut kuvataidetta Viikin normaalikoulun yläkoulussa sekä lukiossa. Lisäksi ohjaan kuvataiteen opetusharjoittelijoita sekä toimin harjoittelun ohjaajien kouluttajana. Erityisen tärkeänä pidän kaikille yhteisen kuvataiteen opettamista, sillä se tavoittaa aivan kaikki. Kuvataidekasvatuksen lisäksi olen opiskellut mediakasvatusta Tampereen yliopistossa.

Sirpa Kärkkäinen,  varajäsen; TaM, kuvataideopettaja, Vantaa

Opiskelin kuvataiteilijaksi Italiassa, Venetsiassa, ja palattuani Suomeen täydensin opintojani Taideteollisessa korkeakoulussa, josta valmistuin kuvataideopettajaksi vuonna 2009.
Opetan Helsingin Aikuisopistossa mediapainotteisia kuvataidekursseja kuten animointia ja kuvankäsittelyä. Lisäksi opetan Espoon kuvataidekoulussa kansainvälisiä ryhmiä. Opetuskieliäni ovat italia, englanti, ruotsi ja suomi. Seuraan tarkasti, mitä koulutuksen kentällä tapahtuu, sillä haluan kehittää pedagogiikkaa myös oppilaitosten ja rakenteiden tasolla. Vuoropuhelu poliitikkojen ja virkamiesten kanssa sujuu myös; ja iloisin olen, kun keskustelu tuottaa hyvää arkea eikä jää juhlapuheiden tasolle.

Hallituksen tehtävänä on

 • Lunastaa yhdistyksen jäsenten luottamus: tehdä ja toteuttaa niitä asioita, joita jäsenet pitävät tärkeinä ja joita varten koko yhdistys on olemassa.
 • Keskeinen tehtävä on toteuttaa jäsenkokouksen hyväksymää vuosittaista toimintasuunnitelmaa ja vastata talousarvion toteutumisesta,
 • Vastata yhdistyksen strategiasta ja sen päivittämisesta sekä toiminnan tavoitteista ja niiden saavuttamisesta. Toiminnan tehtävän on toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta – tehtävää, joka jäisi tekemättä jos yhtistystä ei olisi.
 • Reagoida ja toimia kuvataideopetusta koskevissa valtakunnallisissa ja yleisissä asioissa: tehdä aloitteita, antaa lausuntoja, suunnittella ja toteuttaa kuvataideopetuksen kannalta olennaista vaikuttajaviestintää sekä verkosto- ja sidosryhmätoimintaa.
 • Toimia asiantuntijana ja edustajana oppiainetta ja kuvataideopettajia koskevissa virallisissa tapaamisissa, kuulemistilaisuuksissa, verkostoissa, seminaareissa, ulkopuolisissa työryhmissä jne.

Kokoonpano ja miten valitaan?

 • Yhdistyksen säännöt muuttuivat keväällä 2018. Vuodesta 2020 alaken hallituksen jäsenen kausi on kerran vuodessa – keväällä – pidettävien vuosikokousten välinen aika.
 • Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen päätöksen mukaan 6-8 varsinaista jäsentä  ja puheenjohtaja, sekä 0-8 varajäsentä. Varajäsenillä on ns. sisääntulojärjestys.
 • Hallitus valitaan yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävässä vuosikokouksessa. Hallituspaikkoja ei ole mandatisoitu mitenkään – jokainen hallituslainen tekee töitä kaikille Suomen kuvataideopettajille! Kuka tahansa yhdistyksen jäsen voi siis tulla valituksi hallitukseen joko asettumalla ehdolle ennen kokousta tai kokouksessa henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä.
 • Puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahden vuoden välein.
 • Varapuheenjohtajan tai kaksi hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain.
 • Hallitus kokoontuu 4 – 10 kertaa vuodessa, myös etäyhteyksillä ja sähköpostissa.

Miten tavoitat?

Puheenjohtaja Katja Uksilan tavoitat osoitteella puheenjohtaja ( @ ) kuvis.fi

Hallituksen esittelijän / sihteerin, toiminnanjohtaja Erja Väyrysen tavoitat erja.vayrynen ( @ ) kuvis.fi, puh. 045-2609535.

 • Jäsenenä olet tervetullut seuraamaan kokouksia; tiedon seuraavasta kokouksesta saat toiminnanjohtajalta. Pöytäkirjat saa myös toiminnanjohtajalta tai niitä voi tulla lukemaan toimistoon.