Kunniaa ja mainetta kuvataideopetuksen edistäjille

Jaamme vuosittain Myötätuulta kuvataiteesta -kunniakirjan ansioituneesta taidekasvatusteosta tai toiminnasta. Kunniakirjan arvoinen teko tai toiminta lisää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin perusteiden tuntemusta ja/tai edistää niiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kunniakirjamme voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle tai laajemmalle yhteisölle kuten esimerkiksi koululle, museolle, järjestölle, yritykselle, viestintävälineelle, kunnalle tai kaupungille. Kunniakirja annetaan toki useimmiten opettajalle, mutta yleensä siksi että hän on toimintut ennemminkin moottorina tai mahdollistajana sille, että jotain merkittävää tapahtui!

Kunniakirjan saajasta päättää yhdistyksen hallitus. Kunniakirjan saajan pyrimme julkistamaan ja kunniakirjan jakamaan vuosittaisten Kevätpäivien tai muun sopivan tapahtuman yhteydessä.

Kuka voi ehdottaa? 

Kuka tahansa voi ehdottaa kunniakirjan saajaa.

Miten teen ehdotuksen kunniakirjan saajasta?

Tee ehdotus kirjallisena ja lähetä se Kuvataideopettajien toimistoon, sähköpostilla tai tavallisella postilla tai vaikka pilvipalvelun kautta.

Ehdotus on vapaamuotoinen. Mukana tulee olla kuvaus hankkeesta, tapahtumasta, projektista tai mikä ja kuka ehdokkaana onkaan, sekä lyhyet perustelut. Muuta aineistoa (kuvia, lehtileikkeitä tms.) pitää ehdottomasti myös laittaa mukaan, tai linkkejä someen jne.

Ehdotetun teon tai toiminnan tulee olla tapahtunut tai ainakin alkanut sinä vuotena, jota kunniakirja koskee. Ehdotuksia toivotaan yleensä vuoden loppuun mennessä; ehdoton takaraja vuoden 2018 ehdotuksille on kuitenkin marraskuun loppu 2018.

Ehdotuksen tekijää ei huomioida päätöksen teossa – voit siis aivan huoletta antaa ilmi hyvänä ehdokkaana myös oman hankeesi, koulusi tai yhteistyötahosi! Ehdotusta tehdessäsi huomioi, ettei kunniakirja ole – kuten yleensä ensisijaisesti Vuoden paras kuvataideopettaja -palkinto tai kunnianosoitus elämäntyölle.

Kunniakirjan ovat saaneet:

2018 Kuvista Facebook-ryhmä.

2017 Taidevaihde/ArtGear- Nuorten kaksisuuntainen kotoutuminen 2016–2018 -hanke, yhteistyössä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen pääaine, Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaine, Lapin taiteilijaseura ja Monitaideyhdistys Piste.

2016 Pirkanmaan kuvataideopettajat ry taidekasvatusyhteistyöstä Sara Hildénin taidemuseon kanssa.

2015  Ympäristötaiteilija, kuvataideopettaja  Tuija Lindfors Kannattelevat kädet – yhteisötaideprojektista Vantaan Korsossa.

2014 Oulun kaupunki Valoa Oulu! -tapahtumasta.  

2013 Kansallisen audiovisuaalisen istituutti KAVI  Elokuvapolku-palvelusta.

2012 Kuvataideopettaja Tanja Reuter-Lindén, Jomala, liikennenympyräteoksesta Kyrkby högstadieskolanin edessä.

2011 Kuvataideopettaja Korinna Korsström-Magga työstä kuvataideopetuksen hyväksi Inarissa, ja kuvataideopettaja Aki Pulkkanen  Raahen lukion kuviksen päiväkirja – tunnelmia ja tiedotusta kuvisluokasta -blogista.

2010 Espoon kuvataidekoulun Kuvataiteen äärellä! -projekti, joka vei kuvataidetta espoolaisiin hoivakoteihin ja palvelutaloihin.

2009 Opettaja-lehti, professori emerita Liisa Piironen ja EMMA- Espoon modernin taiteen museo Opettaja-lehden artikkelisarjasta ja opetuskokeilusta Kymmenen kuvaa nykytaiteesta.

2008 Kuvataideopettaja Mari Aspola, Rauma, henkilökohtaisten opettajapäiväkirjojen lahjoituksesta taidekasvatuksen historia-arkistoon.

2007 Kuvataideopettaja Marja-Leena Korte-Suonpää Arjen pyhyys -projektista Tampereella.

2006 TaiKin taidekasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö Kooma ja SibAn musiikin opettajaopiskelijoiden ainejärjestö Maine taidekasvatusta puolustavasta, näyttävästä  mielenosoituksesta Eduskuntatalolla.

2005 Kuvataideopettaja Marianne Mattila Myrskylästä, innostuksesta ja kannustuksesta, ja erityisesti Kirahvista Porlammin koulun pihalla.

2004 Kustannustoimittaja Pirkko Ristkari-Nuutilainen, Helsinki, kuvataiteen ydintä ymmärtävistä oppikirjoista.

2003 Tasavallan presidentti Tarja Halonen taidekasvatusmyönteisistä kannanotoista ja Savonlinnan kaupunki taidekasvatusmyönteisestä peruskoulun tuntijaosta.