Hallitus 13.3.2020 alkaen

katja uksila

Katja Uksila, puheenjohtaja; TaM, Vihdin Kuvataidekoulun rehtori, Helsinki

Hallitukseen mukaan syksyllä 2018 ja puheenjohtajaksi 9.2.2019.  Liityin yhdistykseen jo opiskelijajäseneksi Aalto ARTS:issa opiskellessani. Yhdistys tekee erinomaista työtä kuvataideopettajien ja kuvataide-oppiaineen eteen. Kuvataideopettajia työskentelee tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammattiopistoissa, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa. On tärkeää olla mukana yhdistyksessä joka edistää näin laajalla kasvatus- ja opetusalan kentällä työskentelevien ammattilaisten asiaa!  Haluan edistää alamme näkyvyyttä ja huolehtia omalta osaltani siitä, että kuvataideopettajan tekemää työtä arvostetaan.
X

Matteus Pentti, 1. varapuheenjohtaja; TaM, kuvataiteen lehtori, kuvittaja, Helsinki

Olen Vantaalla opettava yhtenäiskoulun kuvataiteen lehtori. Sydäntäni lähellä on yleissivistävän kuvataideopetuksen kehittäminen, sekä opettajien välinen laaja osaamisen jakaminen.  Koulun arjessa innostavaa on myös oppiaine- ja koulumuotorajoja ylittävä kollegiaalinen yhteistyö. Vapaa-ajalla minua kiinnostaa kuvataiteen lisäksi videopelien ja muun populaarikulttuurin kuvasto, sekä sosiaalisen median kuvaviestintä. Kuvataideopetuksen tueksi tuotan tällä hetkellä oppi- ja opetusmateriaalisivustoa www.koulukuvis.fi, sekä etäopetuksen videoita YouTube-kanavallani: Matteus Pentti.

frame-1192312_640

Marjo Pernu, 2. varapuheenjohtaja; TaM, Rovaniemi

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxx

LOOKS LIKE MEPasi Kirkkopelto, jäsen; TaM, kuvataiteen lehtori, Vaasa

Hallituksessa 1.1.2018 alkaen. Hallituksessa mukana toistamiseen,  erityisesti peruskoulun kuvataidekasvatuksen puolesta. Aina.

Anniina_Koivurova_150x220px_72ppi

Anniina Koivurova, jäsen;  TaT, yliopistonlehtori, Rovaniemi

Hallitukseen kuulun 1.1.2018 alkaen. Kuulun Kuvataideopettajat ry:een, koska se tekee arvokasta työtä kuvataide-oppiaineen aseman tukemisessa kouluissamme ja puolustaa laajemminkin visuaalisen kulttuurin opetusta Suomessa. Kuvataideopettajat ry tarjoaa tärkeän yhteistyöverkoston alan opettajille ja opiskelijoille. On hienoa olla mukana keskustelemassa oppialaamme liittyvistä ajankohtaisista asioista!

frame-1192312_640

Meri Mölsä, jäsen; TaM, Pori

frame-1192312_640

Reetta Nisonen, jäsen; TaM, Helsinki

senja 1

Senja Valo, jäsen; TaM, KM, yrittäjä, Espoo

Hallituksen jäsenenä v. 2007-2012, nyt takaisin toiminnassa varajäsenenä. Opintoja mm. Konstfackissa Tukholmassa sekä Lapin ja Helsingin yliopistoissa. Undervisar flytande också på svenska: jobbar som bildkonstlärare på Storängen skola i Esbo. Minulla on vahva tausta kuvataidekasvatuksesta parinkymmenen vuoden ajalta peruskoulussa, niin kuvataidepainotteisen yläkoulun aineenlehtorin kuin kuvataiteisiin erikoistuneen luokanopettajankin näkökulmasta. Olen kiinnostunut yhteisöllisyydestä sekä oppiainerajat ylittävästä kuvataidekasvatuksesta. Minulle on aina ollut tärkeää kuvataiteen näkyväksi tekeminen. Kuvataide oppiaineena ansaitsee sen arvostuksen ja aseman, mikä sille mielestäni kuuluu. Tämä vaatii meiltä kaikilta panostusta, ja tätä tehtävää varten palasin takaisin hallitustyöhönkin. Kuvataidekasvatus on minulle enemmän kuin sydämenasia. Vi hörs!

image1

Anni Halonen, 1. varajäsen; TaM, kuvataiteen lehtori, Helsinki

Hallituksessa ollen ollut mukana 1.1.2017 alkaen- ensin varsinaisena jäsenennä, nyt varajäsenenä. Kuulun Kuvataideopettajat KUVIS ry:n koska haluan, että alallamme ja oppiaineellamme on paikka kouluissa myös tulevaisuudessa. Yhdistys tekee työtä sen eteen, että ammattikuntamme huomioidaan päätöksenteossa ja että taidetta opettavat siihen koulutetut ammattilaiset.


Sirpa Kärkkäinen, 2. varajäsen; TaM, Vantaa

Opiskelin kuvataiteilijaksi Italiassa, Venetsiassa, ja palattuani Suomeen täydensin opintojani Taideteollisessa korkeakoulussa, josta valmistuin kuvataideopettajaksi vuonna 2009.
Opetan Helsingin Aikuisopistossa mediapainotteisia kuvataidekursseja kuten animointia ja kuvankäsittelyä. Lisäksi opetan Espoon kuvataidekoulussa kansainvälisiä ryhmiä. Opetuskieliäni ovat italia, englanti, ruotsi ja suomi. Seuraan tarkasti, mitä koulutuksen kentällä tapahtuu, sillä haluan kehittää pedagogiikkaa myös oppilaitosten ja rakenteiden tasolla. Vuoropuhelu poliitikkojen ja virkamiesten kanssa sujuu myös; ja iloisin olen, kun keskustelu tuottaa hyvää arkea eikä jää juhlapuheiden tasolle.

Hallituksen tehtävänä on

 • Lunastaa yhdistyksen jäsenten luottamus: tehdä ja toteuttaa niitä asioita, joita jäsenet pitävät tärkeinä ja joita varten koko yhdistys on olemassa.
 • Keskeinen tehtävä on toteuttaa jäsenkokouksen hyväksymää vuosittaista toimintasuunnitelmaa ja vastata talousarvion toteutumisesta,
 • Vastata yhdistyksen strategiasta ja sen päivittämisesta sekä toiminnan tavoitteista ja niiden saavuttamisesta. Toiminnan tehtävän on toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta – tehtävää, joka jäisi tekemättä jos yhtistystä ei olisi.
 • Reagoida ja toimia kuvataideopetusta koskevissa valtakunnallisissa ja yleisissä asioissa: tehdä aloitteita, antaa lausuntoja, suunnittella ja toteuttaa kuvataideopetuksen kannalta olennaista vaikuttajaviestintää sekä verkosto- ja sidosryhmätoimintaa.
 • Toimia asiantuntijana ja edustajana oppiainetta ja kuvataideopettajia koskevissa virallisissa tapaamisissa, kuulemistilaisuuksissa, verkostoissa, seminaareissa, ulkopuolisissa työryhmissä jne.

Kokoonpano ja miten valitaan?

 • Yhdistyksen säännöt muuttuivat keväällä 2018. Vuodesta 2020 alaken hallituksen jäsenen kausi on kerran vuodessa – keväällä – pidettävien vuosikokousten välinen aika.
 • Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen päätöksen mukaan 6-8 varsinaista jäsentä  ja puheenjohtaja, sekä 0-8 varajäsentä. Varajäsenillä on ns. sisääntulojärjestys.
 • Hallitus valitaan yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävässä vuosikokouksessa. Hallituspaikkoja ei ole mandatisoitu mitenkään – jokainen hallituslainen tekee töitä kaikille Suomen kuvataideopettajille! Kuka tahansa yhdistyksen jäsen voi siis tulla valituksi hallitukseen joko asettumalla ehdolle ennen kokousta tai kokouksessa henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä.
 • Puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahden vuoden välein.
 • Varapuheenjohtajan tai kaksi hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain.
 • Hallitus kokoontuu 4 – 10 kertaa vuodessa, myös etäyhteyksillä ja sähköpostissa.

Miten tavoitat?

Hallituksen tavoitat sähköpostilla hallitus ( @ ) kuvis.fi

Puheenjohtaja Katja Uksilan tavoitat osoitteella puheenjohtaja ( @ ) kuvis.fi

Hallituksen esittelijän / sihteerin, toiminnanjohtaja Erja Väyrysen tavoitat erja ( @ ) kuvis.fi, puh. 045-2609535.

 • Jäsenenä olet tervetullut vaseuraamaan kokouksia; tiedon seuraavasta kokouksesta saat toiminnanjohtajalta. Pöytäkirjat saa myös toiminnanjohtajalta tai niitä voi tulla lukemaan toimistoon.