Kuvataideopetuksen äänenkannattaja vuodesta 1907

Stylus on yksi maailman vanhimmista taidekasvatuksen julkaisuista, lehden 110-vuotisjuhlia vietetettiin vuonna 2017.

Lehti kertoo sanoin ja kuvin kuvataidekasvatuksen teoriasta ja käytännöstä, pedagogisista pohdinnoista ja oppilastöistä, opetuksen arjesta ja juhlasta.

Kuvataideopettajat ry on julkaissut lehteä yhtäjaksoisesti perustamisestaan alkaen, sotavuosia lukuunottamatta. Alkuvuosikymmeninä Stylus oli enemmän vuosikirja, 1980-1990-luvuilla lehti ilmestyi peräti 4 kertaa vuodessa. 2000-luvulla lehti on ilmestynyt painettuna 2 kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa. Vuodesta 2018 numerot on julkaistu vuosittain kerran painettuna, molemmat numerot e-julkaisuna:

Vuoden 2020 aikana Stylus muuttuu kokonaan verkkolehdeksi. Se saa omat sivut, laajemman toimituskunnan ja kyvyn reagoida painettua lehteä joustavammin. Tavoitteena on näyttää, mitä kaikkea on tämän päivän kuvataidekasvatus eri kouluasteilla.

Stylus.fi -kuvataidekasvatuksen verkkolehti. Kuvataidekasvatuksen koko kuva syksystä 2020 alkaen.

Stylus tarkoittaa antiikinaikaista luista tai puista piirrostikkua, jolla piirrettiin tai kirjoitettiin esimerkiksi saveen.

Stylus 2015stylus 2-2015Stylus 1-2016

sieppaaStylus 1-2017