Kuvataideopettajat ry on jäsenten muodostama yhteisö: siihen kuulutaan suoraan, ei alayhdistyksen, piirin, kerhon tms. kautta.

Sääntöjen mukaan ”Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä kuvataideopetuksen tai taidekasvatuksen tutkinnon suorittaneet tai alalla työskentelevät muunkin kuvataideopetuksen tai visuaalisen kulttuurin opettajan kelpoisuusehtojen mukaisen tutkinnon tai opinnot suorittaneet henkilöt sekä opiskelijajäseniksi alan opiskelijat. Yhdistys voi myös ottaa kannatusjäseniä ja kutsua kunniajäseniä. Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta.”

Kaikki jäsenet hyväksyy hakemuksen perusteella yhdistyksen hallitus. Kaikki henkilöjäsenet ovat keskenään tasavertaisia.

Kunniajäsenet kutsuu hallitus. He ovat yleensä yhdistyksen toimintaan aktiivisesti osallistuneita tai sen toimintaa muuten omalla työllään tukeneita henkilöitä. Heiltä ei peritä jäsenmaksuja, muutoin edut ovat samat kuin muillakin henkilöjäsenillä.

Täältä löydät yhdistyksen Säännöt

Lomakkeet

Tällä kaavakkeella voit hakea Kuvataideopettajat ry:n jäseneksi.

Saat muutaman viikon sisällä vahvistuksen alustavasta hyväksynnästä. Virallisen päätöksen tekee yhdistyksen hallitus kokouksessaan.

Huomaathan, että yhdistyksen toimisto on avoinna vain osan viikosta. Ja varsinkin loma-aikoina vastauksen saaminen saattaa hieman kestää!

Suku- ja etunimi

Syntymävuosi

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Suorittamasi tutkinto / tutkinnot, suoritusvuosi / vuodet ja oppilaitos / oppilaitokset

Kouluaste, jolla opetat (jos useampia, merkitse kaikki, ensimmäisenä se, jolla pääasiallisesti opetat):

Virka- tai toiminimikkee

Haetko jäsenyyden palautusta (olet ollut aiemmin jäsen)?
Kyllä

Haetko opiskelijajäseneksi?
Kyllä

Opiskelijajäsenyyttä hakevan oppilaitos ja koulutusohjelma

Olen lukenut ja hyväksyn säännöt ja jäsenyysehdot
Kyllä

Käytä tätä lomaketta, kun osoitteesi tai nimesi muuttuu, tai jäsentiedoissasi tapahtuu muu pysyvä muutos (esim. opiskelijasta opettajaksi).

Suku- ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Muuttuneet tiedot

Käytä tätä lomaketta jos haluat peruuttaa jäsenyytesi.

Suku- ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Jäsenyyden peruuttamisen syy (vapaahetoinen)