Koulutus vahvistaa opettajien valmiuksia tukea opiskelijoiden hyvinvointiosaamista sekä monipuolisten mediataitojen kehittymistä. Koulutuksesta saa tietoa ja konkreettisia työvälineitä:

  • tunnistaa monipuolisesti median käytön ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä,
  • tarkastella mediaympäristöjä nuorten osallisuuden ja oppimisen tukemisessa sekä
  • ohjata opiskelijoita hyödyntämään digitaalisia ympäristöjä ja työvälineitä tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti.

Lue lisää ja ilmoittaudu tähän Mediakasvatusseuran koulutukseen täällä