Opetushallitus on valmistellut luonnokset päättöarvioinnin kriteereiksi kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9, sekä täsmentänyt tarvittaessa myös arvosanan 8 osaamisen kuvauksia. Kriteerien luonnokset ovat osa perusopetuksen arvioinnin uudistusta. Aiemmin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 kriteerit on määritelty vain arvosanalle 8.

Opetushallitus toivoo näkemyksiä päättöarvioinnin kriteerien luonnoksista opettajilta, rehtoreilta, opetustoimien hallinnon asiantuntijoilta, huoltajilta, oppilailta sekä muilta perusopetuksen oppimisen ja osaamisen arvioinnin kehittämisestä kiinnostuneilta tahoilta.

Luonnos sekä haikille avoin kysely löytyy tästä – se sulkeutuu 25.9.2020 klo. 16.15.